Veldbezoek Rhoon

Op uitnodiging van provincie Flevoland hebben Coby en Wim ,als afgevaardigden van ons collectief, een veldbezoek gebracht aan Rhoon.
In de Zegenpolder, net onder de kern van Rhoon, start een experiment met het realiseren van (tijdelijke) hoogwaardige akkernatuur.
Daar in de Zegenpolder zijn door Werkgroep Grauwe Kiekendief en het Louis Bolk Instituut Interessante onderzoeken gedaan. Provincie Zuid-Holland heeft het experiment uitgelegd.

FAC nieuwsbrief augustus 2017

In deze 2de nieuwsbrief van 2017 van het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) willen we u graag informeren over een aanstaande excursie langs kruidenrijke akkerranden en vogelakkers
in de cluster Vogelweg, over bestuurszaken en de projecten die het FAC uitvoert.

FAC nieuwsbrief augustus 2017 DEF

Veldexcursie Flevolands Agrarisch Collectief


Woensdagavond 24 augustus heeft het Flevolands Agrarisch Collectief een veldexcursie naar akkerranden, vogelakkers en wintervoedselvelden georganiseerd.

De veldexcursie startte bij een deelnemer met een meerjarige akkerrand en en wintervoedselveld aan de Vogelweg bij Lelystad. Daarna hebben we in de buurt nog bij meer deelnemers randen, vogelakkers en wintervoedselvelden bekeken.
Het doel ervaringen delen over het beheer.

Er was veel belangstelling. Met o.a. Collectieven uit Midden Groningen, West Brabant en Noordoost Friesland, maar ook met kennisinstellingen als Vogelbescherming Nederland, Werkgroep Grauwe Kiekendief, TBO’s en Landschapsbeheer Flevoland.
Behalve insecten, muizen en vogels, ook een egel gespot.

Door BIJ12 werd nog een videoreportage gemaakt van de veldexcursie. Na afloop nog een nagepraat onder het genot van een hapje en drankje in de De Meeuwenhoeve.

ANLb vogelakker

Zo ziet een vogelakker er van boven uit. Stroken kruidenrijk mengsel met o.a. graan en daaromheen blokken luzerne.

Succes van Zicht op de Bodemstructuur resulteert in nieuwe ronde

Verschillende Flevolandse akkerbouwers en bodemdeskundigen hebben in 2016 de methodiek en het bijpassende veldboekje Bodemconditie Flevoland getest. Na deze eerste succesvolle ronde en een flink aantal nieuwe aanmeldingen, is deze maand de nieuwe ronde van start gegaan. Diverse groepen, waaronder ook enkele veehouders, zijn met fase A begonnen. Nieuw deze reeks is de deelname van twee groepen akkerbouwers en loonwerkers in de pilot Ondergrondverdichting en bodemstructuur; zij willen zich ook inzetten voor een duurzame en toekomstgerichte landbouw. (meer…)

FAC nieuwsbrief mei 2017

In deze 2de nieuwsbrief, de 1ste van 2017, van het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) willen we u graag informeren over de ervaringen van het beheer van de akkerranden en vogelakkers in onze provincie in 2016, over bestuurszaken en de projecten die het FAC uitvoert.

FAC nieuwsbrief mei 2017

Geslaagde inspiratiemiddag ‘Zicht op de bodemstructuur in Flevoland’

Op donderdag 26 januari vond bij Aeres Hogeschool in Dronten de inspiratiemiddag ‘Zicht op de bodemstructuur in Flevoland’ plaats. De bijeenkomst is in opdracht van het Actieplan Bodem & Water georganiseerd door het FAC. Aan ruim 130 aanwezigen vertelden bodemdeskundigen over de Flevolandse bodem en enkele deelnemers die het afgelopen jaar mee hebben gedaan aan de testperiode van het project, deelden hun ervaringen. (meer…)