Contact

mail ons bij vragen

 

Postadres:

Secretariaat Coöperatie Flevolands Agrarisch Collectief U.A.

Gruttoweg 2

3897 LT Zeewolde

E-mail:

info@flevolandsagrarischcollectief.nl

KvK-nummer:62242326

Dagelijks Bestuur:
Voorzitter : Coby Dekker- van den Berg voorzitter@flevolandsagrarischcollectief.nl
Secretaris : Mark Geling secretaris@flevolandsagrarischcollectief.nl
Penningmeester : Harry Schreuder  penningmeester@flevolandsagrarischcollectief.nl
Bestuur:
algemeen lid : Leo te Stroete
algemeen lid : Arnold Michielsen (namens LTO-Noord)
algemeen lid : Jan Groot
Werkorganisatie:
Coördinator : Wim Stegeman coordinator@flevolandsagrarischcollectief.nl
Veldmedewerker : Herman van de Wal beheer@flevolandsagrarischcollectief.nl
Projectmedewerker : Anna Zwijnenburg projecten@flevolandsagrarischcollectief.nl
Projectmedewerker : Albert Jan Olijve projecten@flevolandsagrarischcollectief.nl
Financiën : Tanja Roelofs financien@flevolandsagrarischcollectief.nl
Administratie : Allet Geling-Bruins buro@flevolandsagrarischcollectief.nl

 

 

Ledenraad:
Hubert Ceelaert
Paul Cryns
Peter Hilgers
Douwe Monsma
Kees van Stee
Janneke Middelkamp
Gerard de Bruijn
Frans van Aart
Fredrik de Kuiper