Over FAC

Over het FAC
In 2015 hebben zes agrarische natuurverenigingen samen met LTO Noord een agrarisch collectief opgericht met de gehele provincie Flevoland als werkgebied: Het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC). Het collectief is verantwoordelijk voor de uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Flevoland.

ANLb
ANLb
Vanaf 1 januari 2016 is het nieuwe stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) van start gegaan. Door een collectieve aanpak van het agrarisch natuurbeheer wil de overheid meer ruimte geven aan regionaal maatwerk en agrarisch ondernemerschap. Dit is beschreven in het Natuurbeheerplan.

 

Projecten
Projecten
Het FAC staat voor meer dan agrarisch natuurbeheer in Flevoland. Als partner in het gebied wil het FAC de kansen benutten om duurzame landbouw (waaronder groenblauwe diensten) via projecten te stimuleren. Het FAC is o.a. uitvoerder van projecten over vanggewassen, bufferstroken en bodemvruchtbaarheid. Lees hier meer over de projecten.
Nieuws
Nieuws
Hier vindt u de laatste nieuwsberichten.